Ένθετα και επένθετα πορσελάνης


tip

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


ένθετα - επένθετα πορσελάνης

Περισσότερο μόνιμο υλικό από τη σύνθετη ρητίνη είναι η πορσελάνη. Οι εμφράξεις αμαλγάματος για τέλεια αισθητική και μόνιμο αποτέλεσμα μπορούν να αντικατασταθούν και με “πορσελάνινες εμφράξεις”, ένθετα. Είναι μία εναλλακτική λύση για την αποκατάσταση οπισθίων δοντιών. Απαιτείται γι’αυτήν η μεσολάβηση του εργαστηρίου για την κατασκευή τους και μία δεύτερη συνεδρία για τη συγκόλλησή τους στο φραγμό.

ένθετα - επένθετα πορσελάνης

© 2014 Anna Levi. All rights reserved.