Όψεις Σύνθετης Ρητίνης (Bonding)


tip

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


όψεις σύνθετης ρητίνης (bonding)

Πρόκειται για τεχνική που έχει σκοπό να βελτιώσει το σχήμα των δοντιών και/ή το χρώμα τους. Είναι μικρές συντηρητικές αποκαταστάσεις που τοποθετούνται στην εξωτερική επιφάνεια των δοντιών μετά από ελάχιστο τρόχισμά τους. Μπορούν να κατασκευαστούν και άμεσα σε ένα μόνο ραντεβού στο ιατρείο, χωρίς να είναι απαραίτητο το αποτύπωμα και η μεσολάβηση του εργαστηρίου.

Ενδείκνυνται στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται εκτεταμένη αφαίρεση οδοντικής ουσίας (τρόχισμα) για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος και μπορεί διορθώσει το χρώμα, το σχήμα και τη θέση των δοντιών (μικροδοντία, αραιοδοντία, ελαφρύς συνωστισμός).

Περισσότερο επεμβατική τεχνική, με πιο μόνιμο και ανθεκτικό σε βάθος χρόνου αποτέλεσμα, αλλά και δαπανηρή είναι οι όψεις πορσελάνης που έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν πιο σοβαρά προβλήματα, αλλά και να ικανοποιήσουν πιο υψηλές αισθητικές απαιτήσεις.

όψεις σύνθετης ρητίνης (bonding)

© 2014 Anna Levi. All rights reserved.