Αντικατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα


tip

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


dental implants
Η εξέλιξη στην οδοντιατρική την τελευταία δεκαετία έχει οδηγήσει σε απίστευτα τεχνολογικά επιτεύγματα. Τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν καταφέρει να αποτελούν την λύση επιλογής στις περισσότερες περιπτώσεις έλλειψης ενός ή περισσότερων ή όλων των δοντιών. Αντικαθιστούν τη ρίζα των δοντιών που έχουν χαθεί. Αποτελούνται από καθαρό τιτάνιο που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία που ευνοεί τη δημιουργία νέου οστού γύρω τους και την οστεοενσωμάτωσή τους.

Οι βελτιώσεις στο σχεδιασμό των εμφυτευμάτων μετά από συνεχή έρευνα 40 και πλέον ετών από την πρώτη τους εμφάνιση έχουν οδηγήσει σε μειωμένους χρόνους αποκατάστασης (6 εβδομάδες ή ακόμα και την ίδια μέρα).

Με σωστό σχεδιασμό και δεδομένου ότι ακολουθείται το κατάλληλο χειρουργικό πρωτόκολλο τα ποσοστά επιτυχίας ξεπερνούν το 95%.

Πλεονεκτούν έναντι των κλασσικών αποκαταστάσεων γιατί

  • Δεν απαιτείται να τροχιστούν τα παρακείμενα δόντια
  • Είναι λύση μόνιμη, καθώς τα εμφυτεύματα είναι ανθεκτικά και δεν απειλούνται από τερηδόνα ή ουλίτιδα, όπως τα φυσικά δόντια.
  • Είναι πιο εύκολη η στοματική υγιεινή (οδοντικό νήμα) μεταξύ των δοντιών, όπως όταν έχει κανείς τα δικά του δόντια.
  • Συντελούν στη διατήρηση του οστού που τείνει να απορροφηθεί όταν λείπουν τα φυσικά δόντια.
  • Έναντι των κινητών αποκαταστάσεων (μασέλες), η προσθετική επί εμφυτευμάτων έχει καλύτερη αισθητική και αίσθηση που μοιάζει με τα φυσικά δόντια, καλύτερη λειτουργικότητα, μάσηση και ομιλία, που προσδίδουν αυτοπεποίθηση και συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

Γενικά, όταν κάποιος είναι σε θέση να κάνει εξαγωγές, μπορεί να βάλει και οδοντικά εμφυτεύματα. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη επαρκούς ποσότητας οστού. Ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως μη ελεγχόμενος σακχαρώδης διαβήτης ή καρδιαγγειακές παθήσεις ή ασθενείς που έχουν υποστεί ακτινοβολία για θεραπευτικούς σκοπούς στην κεφαλή/τράχηλο και χρόνιοι καπνιστές πρέπει να αξιολογηθούν κατά περίπτωση.

Η διαδικασία ξεκινά με την κλινική και ακτινογραφική εξέταση (οπισθοφαντιακή, πανοραμική, αξονική τομογραφία) και αφού γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός ακολουθεί η χειρουργική τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Γίνεται με τοπική αναισθησία και είναι εντελώς ανώδυνη (περισσότερο κι από μία εξαγωγή!)

Οδοντικά Εμφυτεύματα

 

Μετά την ολοκλήρωση της οστεοενσωμάτωσης (6-12 εβδομάδες, αναλόγως με την περίπτωση) τοποθετείται το στήριγμα (abutment) στο εμφύτευμα, που μπορεί να είναι από τιτάνιο, χρυσό ή υψηλής αντοχής κεραμικό υλικό για περιοχές με υψηλές αισθητικές απαιτήσεις.

Οδοντικά Εμφυτεύματα

 

Λαμβάνεται το αποτύπωμα και κατασκευάζεται μία μεταβατική αποκατάσταση που κατευθύνει τη σωστή διαμόρφωση των ούλων σε αισθητικές περιοχές και καλύπτει τον ασθενή μέχρι την κατασκευή της οριστικής αποκατάστασης από το εργαστήριο

Οδοντικά Εμφυτεύματα

 

Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετείται ένα εμφύτευμα για κάθε δόντι που λείπει. Σε 2 εμφυτεύματα μπορεί να στηριχτούν 4 δόντια (ή και περισσότερα, ανάλογα με την περίπτωση)

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Στην κάτω γνάθο τοποθετήθηκαν 2 εμφυτεύματα αμφοτερόπλευρα ως ακραία στηρίγματα για τις γέφυρες από πορσελάνη.

 

Στην περίπτωση που λείπουν περισσότερα ή όλα τα δόντια σε δύο ή τέσσερα εμφυτεύματα μπορεί να στηριχθεί μία κινητή αποκατάσταση μερική ή ολική επένθετη οδοντοστοιχία αντίστοιχα.

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Οδοντικά Εμφυτεύματα

 

Τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην άνω γνάθο που φέρουν σφαιρικούς συνδέσμους. Στην εσωτερική πλευρά της οδοντοστοιχίας υπάρχουν οι αντίστοιχες μήτρες που τους συγκρατούν. Η οδοντοστοιχία έχει καλύτερη συγκράτηση, βελτιώνοντας έτσι την λειτουργικότητά της (μάσηση, ομιλία). Όταν τοποθετούνται 4 εμφυτεύματα η υπερώα δεν καλύπτεται τελείως για μεγαλύτερη άνεση και αίσθηση της τροφής.

Οδοντικά Εμφυτεύματα

 

Επένθετη μερική οδοντοστοιχία κάτω σε 2 εμφυτεύματα

Οδοντικά Εμφυτεύματα

© 2014 Anna Levi. All rights reserved.