Ολικές Οδοντοστοιχίες


tip

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ


 Άμεσες Ολικές Οδοντοστοιχίες

Η τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων προϋποθέτει μία καλή στοματική υγιεινή. Στην περίπτωση που είναι παραμελειμμένο το στόμα, αλλά και στις περισσότερες περιπτώσεις ολικών αποκαταστάσεων είναι απαραίτητο να προηγηθεί η κατασκευή κλασσικών ολικών οδοντοστοιχιών (μασέλες) για να γίνει μία αρχική εξυγίανση αλλά και να διαπιστωθεί αν είναι αναγκαία η χρήση των εμφυτευμάτων. Η λύση αυτή είναι πιο οικονομική.

Η κατασκευή των ολικών οδοντοστοιχιών μπορεί να γίνει πριν την εξαγωγή των δοντιών, ώστε να παραδοθούν αυτές την ίδια μέρα. Σ’αυτή την περίπτωση οι ολικές οδοντοστοιχίες λέγονται άμεσες.

Άμεσες Ολικές Οδοντοστοιχίες

Άνω ολική οδοντοστοιχία

Άμεσες Ολικές Οδοντοστοιχίες

© 2014 Anna Levi. All rights reserved.