Επένθετες Οδοντοστοιχίες


tip

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ


Οδοντικά Εμφυτεύματα

Είναι πολύ συνηθισμένο να καταφεύγει κάποιος στη λύση της τεχνητής οδοντοστοιχίας όταν έχει χάσει όλα του τα δόντια και πολλές φορές οι τεχνητές οδοντοστοιχίες ιδιαίτερα στην κάτω γνάθο είναι αδύνατον να δώσουν την αίσθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας που χρειάζεται ο ασθενής που τη χρησιμοποιεί για να νιώσει καλά. Η χρήση των κλασσικών ολικών ή μερικών οδοντοστοιχιών (μασέλες & μηχανάκια) μπορεί να γίνει πάρα πολύ δύσκολη σε ορισμένους για το λόγο ότι δεν είναι δυνατόν να σταθεροποιηθούν και να λειτουργήσουν κανονικά στη μάσηση, στην εμφάνιση και στην ομιλία χωρίς πόνο.
Τη λύση σ’ αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να προσφέρουν τα οδοντικά εμφυτεύματα που μπορούν να τοποθετηθούν ακόμα και εκ των υστέρων και να προσαρμοστούν σε υπάρχουσα οδοντοστοιχία.

Σταθεροποίηση ολικών οδοντοστοιχιών με οδοντικά εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούνται από καθαρό τιτάνιο που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία που ευνοεί τη δημιουργία νέου οστού γύρω τους και την οστεοενσωμάτωσή τους.

Οι βελτιώσεις στο σχεδιασμό τους, μετά από συνεχή έρευνα 40 και πλέον ετών από την πρώτη τους εμφάνιση έχουν καταστήσει δυνατή την αποκατάστασή τους σε μικρότερο χρόνο ή ακόμα και άμεσα δηλαδή τη στιγμή της τοποθέτησής τους.
Με σωστό σχεδιασμό και δεδομένου ότι ακολουθείται το κατάλληλο χειρουργικό πρωτόκολλο τα ποσοστά επιτυχίας ξεπερνούν το 95%.

Ποια είναι η διαδικασία

Η διαδικασία είναι απλή, διαρκεί περίπου μία ώρα, πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και είναι εντελώς ανώδυνη. Ο πόνος που μπορεί να αισθανθείτε τις επόμενες 1-2 μέρες είναι ελάχιστος και αντιμετωπίζεται με απλά παυσίπονα.

Μετά την τοποθέτησή των εμφυτευμάτων η υπάρχουσα οδοντοστοιχία τροποποιείται για να εφαρμόζει άνετα πάνω από τα εμφυτεύματα.

Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος της επούλωσης, μπορεί να κατασκευαστεί μία νέα οδοντοστοιχία ή ακόμα και να χρησιμοποιηθεί η παλαιά και να συνδεθεί με τέτοιο τρόπο επάνω στα εμφυτεύματα ώστε να είναι ασφαλής και να μη μετακινείται. Με ελαφρά πίεση με τους αντίχειρες σε κατάλληλα σημεία θα μπορεί εύκολα να ελευθερωθεί από τους συνδέσμους των εμφυτευμάτων και να αφαιρείται για να καθαρίζεται σε καθημερινή βάση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης οδοντικών εμφυτευμάτων για τη βελτίωση της συγκράτησης ολικής οδοντοστοιχίας

  • Αποκαθιστά τη σωστή λειτουργία της μάσησης, επιτρέποντας τη βελτίωση της διατροφής και άρα πιθανώς και της υγείας
  • Βελτιώνει την άρθρωση και την ομιλία
  • Βελτιώνει τη σταθερότητα της οδοντοστοιχίας, μειώνει τους ερεθισμούς των ούλων, μειώνει την αμηχανία που μπορεί να δημιουργεί η χαλαρή συγκράτηση μιας ολικής οδοντοστοιχίας
  • Καταργεί την ανάγκη χρήσης κόλλας οπότε μειώνει το κόστος και την ταλαιπωρία

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους τελικά χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων ως στηρίγματα για τη συγκράτηση ολικής οδοντοστοιχίας έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

 

Η οδοντοστοιχία τροποποιείται και τοποθετείται επάνω στις σφαιρικές κεφαλές των εμφυτευμάτων

Οδοντικά Εμφυτεύματα

 

Τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην άνω γνάθο που φέρουν σφαιρικούς συνδέσμους. Στην εσωτερική πλευρά της οδοντοστοιχίας υπάρχουν οι αντίστοιχες μήτρες που τους συγκρατούν. Η οδοντοστοιχία έχει καλύτερη συγκράτηση, βελτιώνοντας έτσι την λειτουργικότητά της (μάσηση, ομιλία). Όταν τοποθετούνται 4 εμφυτεύματα η υπερώα δεν καλύπτεται τελείως για μεγαλύτερη άνεση και αίσθηση της τροφής.

Οδοντικά Εμφυτεύματα

 

Επένθετη μερική οδοντοστοιχία κάτω σε 2 εμφυτεύματα

Οδοντικά Εμφυτεύματα

© 2014 Anna Levi. All rights reserved.